Prices

Prices Raija Apartments Pomorie Family Complex – 2020.

Apartment

Off-season:

01.10 – 15.05

Low season:

15.05 - 31.05 and

16.09 - 30.09

Average season:

01.06 - 30.06 and

26.08 - 15.09

High season:

01.07 - 25.08 

Apartment 1 65 BGN 80 BGN 85 BGN 115 BGN
Apartment 2 85 BGN 95 BGN 120 BGN 160 BGN
Studio 3 60 BGN 60 BGN 65 BGN 85 BGN
Studio P 55 BGN 55 BGN 65 BGN 75 BGN